Informacja o wyborze wykonawcy w związku z zakończeniem postępowania dotyczącego ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 03/05/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż maszyny do paserowania

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania dotyczącego ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 03/05/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż maszyny do paserowania w ramach Projektu nr POIR.03.02.02-00-0943/16 pt. „Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego firma GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez:

"EURO-ARSS" S.C. Przemysław Nowak, Daniel Antosiak
ul. Koszarowa 7, 58-150 Strzegom
NIP: 884-23-84-962