Informacja o otwarciu ofert i zakończeniu postępowania NR 04/05/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - zakup i instalacja oczyszczalni wody technologicznej

Informacja o otwarciu ofert i zakończeniu postępowania NR 04/05/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - zakup i instalacja oczyszczalni wody technologicznej

GRANIT-COLOR Sp. z o.o. informuje, że w dniu 06 lipca 2018 roku dokonano otwarcia ofert dotyczących ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 04/05/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - zakup i instalacja oczyszczalni wody technologicznej.

Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających kryteria ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 04/05/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16.